Tagoknak

A nyelvi vizsgák Európai Keretrendszerhez történő mérése
Európa Tanácsi Szeminárium, 2004. április 15-16, Strasbourg
Összefoglaló


2004. április 15-16-án az ET Nyelvpolitikai Osztálya szemináriumot rendezett a Kézikönyv (Manual for relating language examinations to the Common European Framework of Reference for Languages) kipróbálásának és alkalmazásának elősegítése érdekében.

A Kézikönyv célja az, hogy segítséget nyújtson az idegen nyelvi vizsgáknak a Közös Európai Keretrendszer 6 szintjének való megfeleltetésében. Jelentősége abban áll, hogy a nyelvtudás mérésében a vizsgafejlesztői szándék önmagában nem garantálja az adott nyelvi szinten történő megvalósulást; az adott szintekhez való megfeleltetéshez kvalitatív validálási eljárások és empirikus mérések szükségek. Mindehhez meg kell teremteni a résztvevő országok által konszenzussal elfogadott és szakszerű európai mérési keretet.

Az április 15-16.-i szemináriumon kb. 50 szakértő vett részt, 18 országból. Magyarországról jelen voltak: Bánóczy Erika (BGF), Benke Eszter (BGF), Borsos Viola (IH), Dávid Gergely (NYNYSZOE), Fekete Hajnal (Érettségi team, külső szakértő) és Karszáné Topán Eszter (IH).

A szeminárium célja az volt, hogy
-    felmérje, mit sikerült eddig elérni a Kézikönyv kipróbálása során,
-    bemutassa az eddigi eredményeket és hogy a munka hol tart,
-    felmérje, hogy az ezután bekapcsolódó országok milyen területen és milyen intenzitással tudnak részt venni a munkában,
-    bemutassa, hogy milyen munkafolyamatok várhatóak a Keretrendszerhez való mérés folyamatában,
-    felmérje, hogy milyen lépések és eljárások szorulnak korrekcióra, és
-    további bátorítást nyújtson a résztvevő államok, vizsgaközpontok képviselőinek.

A munkába háromféle módon – három különbözo mélységben – lehet bekapcsolódni:
-    a Kézikönyvben foglaltak bírálata, továbbfejlesztése kritikai észrevételekkel,
-    a Kézikönyv által javasolt eljárás kipróbálása, visszajelzés a tapasztalatokról,
-    tudományos igényű esettanulmány készítése egy nyelvvizsga rendszer vagy annak egy vizsgarésze vonatkozásában.

A szeminárium két fontos tekintetben módosított a korábban jelzettekhez képest:
1. további szakmai munka és kiegészítő háttér-információ szükséges ahhoz, hogy az első ET szintekhez kalibrált itemek/feladatok nemzetközi használatra elfogadtassanak,
2. a megfelelő szakmai eredmények biztosítása érdekében a tervezettnél valamivel lassúbb Európa Tanácsi folyamatokkal kell számolni, mielőtt a gyakorlatban a felhasználók elfogadott ET szintekre bemért vizsgarendszereket ismertethetnének el.

A tervezett ütemezés
2004 május vége – bekapcsolódás a mérési keretrendszer elemeinek kipróbálásába
2004 szeptember – 2005 július: mérési módszerek kipróbálása, esettanulmányok
2005 december – a vállalt tanulmányok befejezése, elküldése
2006 elso fele - nemzetközi szintbemérést egyeztető konferencia (valamennyi oktatási szektort érintően)
2006 – 2007 – a Kézikönyv felülvizsgálata, módosítása, véglegesítése, megjelentetése

Budapest, 2004. április 28.

Fekete Hajnal                     Dr. Dávid Gergely
Érettségi Vizsgaprojekt       ELTE Angol Tanárképző Központ

következő rész: javaslatok