Tagoknak
 
előző rész: javaslatok

Melléklet:

A strasbourgi értekezleten a Kézikönyv szerzői közül az alábbi szakemberek tartottak előadást, vagy szóltak hozzá a munkához:

Brian North (EUROCENTRES, Svájc) aki a szeminárium házigazdájaként vázolta a projekt eddigi munkáját, a Kéziköny célját és a folyamat alapvető szempontjait,
Sauli Takala (Finn projektek, Finnország) aki bemutatta azokat a finn projekteket, amelyek a Keretrendszerhez már eddig is mérték a finnországi nyelvi szinteket az oktatás különböző színterein, valamint a DIALANG által közre bocsátott Olvasási készséget mérő itemek közül mutatott be néhányat,
Neus Figueras (Spanyolország) spanyolországi tapasztalatairól beszélt, ahol egy számos nyelvre felnőtteket oktató nagy nyelvi központban kezdtek hozzá valamennyi nyelv követelményrendszerének és a mért nyelvi tudásszinteknek a Keretrendszerhez való igazításához,
Norman Verhelst, CITO, Hollandia, aki mérési szakemberként a mérési (pszichometriai) megfontolásokról beszélt, és a használt eljárásokra vonatkozó adatokkal egészítette ki a beszámolókat, és
Piet van Avermaet (Belgium), aki a csoportmunkákra erősen építő minőségbiztosítási eszközök szakembereként szólt hozzá.

A résztvevők által eddig végzett munkát több ország vagy intézmény képviselői is bemutatták:

Nick Saville (Cambridge) – a Cambridge-i vizsgaközpont által a projekt rendelkezésére bocsátott Olvasáskészséget mérő itemeket illetve a központ munkáját mutatta be,
Charles Alderson – a holland oktatási minisztérium által létrehozott nemzetközi részvétellel működő projektet mutatta be, amelynek célja annak vizsgálata, hogy a Keretrendszer megfelelő és elég átfogó elméleti alapot jelent-e ahhoz, hogy az alapján kalibrált itemekkel dolgozó feladatbankok létre jöhessenek (a Keretrendszerben foglalt tartalom elemzése a teszt konstruktum validálása szempontjából nemzetközi részvétellel)
Norvégia – országos vizsgaközpont, páros vizsgák használata, a vizsgáztatók egyetértésének vizsgálata,
Goethe Intézet – a magasabb (C1 és C2) nyelvi szintek és a nyelvek közötti különbségek problémái,
Franciaország – DELF és DALF vizsgák, íráskészség feladat bemérése, pretesztelési eredmények,
Anglia - STANAG (NATO) nyelvi vizsgák, ahol a közvetítőkészség erőteljes mérésére építettek az eddigi vizsgákban, és a szakmai nyelvvizsgák bemérésével kapcsolatos speciális problémákat vetettek fel.