Tagoknak

előző rész: összefoglaló
 
Az ET szintjeinek való megfeleltetési folyamattal kapcsolatos javaslatok és ajánlások:

1.    Jónak tartjuk az Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának azon kezdeményezését, hogy a nyelvi vizsgáknak a Keretrendszerhez mérésében működjön együtt a „nyelvvizsgaoldal” és az „érettségi oldal”. A munka sokrétűsége megkívánja, hogy komplex módon közelítsük meg a problémát, széles körben bevonva a magyar nyelvtudásmérési szakmát.
2.    Az érvényesítés kvalitatív validálási eljárásai már elvégezhetőek, ezt a Kézikönyv ajánlásainak megfelelően az érdekelt vizsgarendszerek akár önállóan, akár közös szakmai együttműködéssel elvégezhetik.
3.    Jogi megfeleltetésre csak azután kerüljön sor, miután az Európai Tanács mérési keretrendszerének elemei nemzetközi konszenzussal elfogadásra kerülnek, és a megfeleltetéshez javasolt eljárások szintén beépülnek a tervezett jogi megfeleltetés szabályozásába.

2004. június 10.

következő rész: melléklet