A egyesület állásfoglalása a kétszintű érettségiről


    Előzmények:
         Az egyesület 2003. május 24-i  szakmai összejövetelén az érettségi vizsgaprojekt két tagja, Einhorn Ágnes és Major Éva ismertették a legfontosabb fejleményeket a kétszintű nyelvi érettségi vizsga fejlesztésében, és érintettek néhány szakmai vitára alkalmas pontot. Fekete Hajnal egyesületi tagként összegezte a  vizsgaprojekt korábbi felkérésére, az érettségi vizsgaprojekt számára készített szakmai bírálatának főbb pontjait. Az egyesület tagjai és elnöksége ezt követően több ízben és több vitafórumon rendszerezte az összejövetelen felmerült kérdésekkel kapcsolatosan tagjainak véleményét, amelyet végső formában a tagság e-mailen, illetve a 2003. november 8-i közgyűlésen fogadott el.

    Célunk:
        Az egyesület célja az, hogy az állásfoglalásában felvetett problémák  és javaslatok  megfogalmazásával segítse a nyelvi érettségi megújításának folyamatát. Hasznosnak tartaná, ha a nyelvvizsgáztatás magyarországi gyakorlatában jelen levő szakértelem hozzájárulhatna ehhez a folyamathoz. Reméli, hogy az akkreditált  nyelvvizsgák és a nyelvi érettségi kapcsolatának szabályozása nem jelent majd minőségi visszalépést a széles középiskolás réteget érintő nyelvtudásmérésben. (A fontosabb kérdésekről lásd az állásfoglalást)

     Hírek:
        Az egyesület fenti állásfoglalását 2003 novemberében eljuttatta az Oktatási Minisztérium Közoktatási osztályához. Várjuk szíves válaszukat.